Sustainable Engineering

Zamčeno
WhiteWizard
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 351
Registrován: 25 bře 2006 14:35
Kontaktovat uživatele:

Sustainable Engineering

Příspěvek od WhiteWizard »

(Článek není úplně vhodný pro četbu "na jeden zátah", obsahuje vícero doplňujících odkazů, které je vhodné též postupně vstřebat, nicméně to může být docela náročné. Tempo pročtení si zvolte sami.)

Zdravím Tě, budoucí inženýre/inženýrko, :-)
stejně jako jsem toto fórum vyvíjel s vizí zefektivnit studium, tak následujícím článkem bych Ti spíš rád pomohl v hlednání "inženýrské" identity po studiu.

Stejně, jako nyní můžeš užít toto prostředí jako svého pomocníka, zachránce či spolupachatele... respektováním pravidel jej nechat plynout, posunout jej dál, nebo jej brzdit... tak podobným způsobem se Ti po dokončení studia (nebo dost možná už dříve) dostane do rukou řádově mocnější nástroj... SCHOPNOST TVOŘIT DALEKO SOFISTIKOVANĚJI A KOMPLEXNĚJI, než se základními znalostmi. S tímto je spojena ale o to vyšší odpovědnost. Odpovědnost za sebe i okolí, civilizaci i přírodu, na jejichž podobě se budeš mít možnost podílet daleko větší měrou, než většina populace na této planetě.
SLIB ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÉHO (MAGISTERSKÉHO) STUDIA
Slibuji, že při své činnosti budu vždy využívat znalostí získaných na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně a zkušeností nabytých v praxi k vytváření (inženýrských) děl vysoké technické, ekonomické a estetické úrovně. Nezpronevěřím se právním a etickým normám a svým jednáním nepoškodím dobré jméno fakulty. Vynaložím veškeré úsilí, abych svou činností neohrožoval(a) životní prostředí a aby výsledky mé práce přispěly k rozvoji společnosti. Slibuji, že budu vždy hájit čest a vážnost fakulty, na které jsem získal(a) vysokoškolské vzdělání.
Můj vyklad slibu by zněl asi následovně:
* V případě vytváření děl vysoké ekonomické úrovně je zde řeč o "ekonomičnosti", tedy obecné úspornosti či hospodárnosti, která se netýká jen finančních zdrojů. A vůbec, mělo by se to vůbec finančních zdrojů týkat? Jakožto pouhých derivátů zdrojů přírodních? Mezi ty patří zdroje lidské, nerostné, fauna, flóra? Pokud něco označíme za zdroj, lze to chápat jako něco, co lze čerpat omezeně. To omezení může být z hlediska časového horizontu obnovy buď obnovitelným nebo neobnovitelným zdrojem. A zde je kámen úrazu posledních dekád, kde, jak víte, docházelo k rušení krytí národních měn přírodním nerostným bohatstvím. Tím zmizela poslední, už tak chabá, brzda zdrojům finančním, které již vůbec nekorespondují se zdroji přírodními a nafukují se do astronomických rozměrů.

Naše planeta ale nafukovací není. K čemu má smysl chovat úctu a nakládat s tím ekonomicky tj. úsporně? S imaginárními čísly nebo se skutečnými zdroji, ať už hmotnými, či nehmotnými. Porovnejme množství naší každodenní spotřeby s časem, který byl potřeba naříklad k vytvoření pitné vody, ropy, i úplně obyčejného (často i nerecyklovaného) papíru, kterým si denně utíráme zadek.

* "Nezpronevěřit se právním a současně i etickým normám" je často oximóron bránící pokroku práva i etiky. Jak víme, největší zločiny historie lidstva se děly v souladu se zákonem. Navíc etika sama o sobě není normalizovatelná. Pokud ji normalizujeme, stává se z ní již nepsané právo = zákon. Slib absolventa tedy bohužel dostatečně nevyzdvihuje moralitu jednotlivce. Tedy bych onu větu slibu spíše přeformuloval na... "Mějme vždy etiku výše, než právo a normy, které je vhodné vždy kriticky filtrovat skrze naši moralitu".

* "Životní prostředí" vs. "rozvoj společnosti"? Opět potenciální oximóron. Pokud máme namysli společenství lidské, proč od doby, co člověk vzal do ruky klacek, civilizace vzkvétá a původní příroda jde pod drn? Pokud trochu sledujete globální vývoj v této oblasti, příroda se devastuje exponenciálně nezávisle na politických režimech.

To, že dělám něco, co (lidská) společnost považuje za přínosné, nemusí znamenat, že to prospívá všem společenstvím na planetě. O to více devastující bude účinek z pozice inženýra, pokud toto synergické propojení nebude respektovat.

Poslední dobou se začíná u zaměstnavatelů a personálních agentur objevovat požadavek na tzv. schopnost sebe-motivace ("self-motivated"), která dle mě v konečném důsledku nelze interpretovat jinak, než jako "schopnost vytěsnit negativní myšlenky při práci" či snad "schopnost získat zájem o nezajímavé", "přesvědčit se o potřebě nepotřebného". Je to jen eufemismus pro sebeobelhávání.

Též s publikacemi zabývajícími se motivaci a prokrastinací se roztrhl pytel. Má to svůj důvod. Pocity nelibosti z nějaké aktivity Vás směrují k tomu, abyste se zamysleli, jestli to, co děláte, má nebo bude mít nějakou hodnotu. Pozor, tím neříkám, že studium je k ničemu a lepší je se prvoplánově bavit hraním PC her, konzumerismem v jakékoliv formě, užíváním drog atd.. To jsou čistě adiktivní činnosti, které nepřirozeně dráždí příslušná centra v mozku a balamutí Vás. Následná morální i fyzická kocovina je toho důkazem. Skutečně prospěšná činnost nabíjí bez vedlejších účinků. Neboť velice často dohlédnout na samotný konec takové snahy bývá obtížné, někdy nemožné nebo to je ve prospěch věci skryto.

Jinak řečeno... rozhodnutí, pro jaký účel propůjčíme nakonec svůj mozek, úsilí a čas, je nezávislé na znalostech nabytých za studií. Na škole Tě naučí "CO" a "JAK", ale ne to nejdůležitější... "PROČ" a je to tak možná v pořádku. Po nástupu do zaměstnání zjistíš, že můžeme být nespokojení při práci v oboru, stejně tak tomu může být opačně při práci mimo obor.

Obrázek
Zdroj: Simon Sinek: Jak velcí vůdci inspirují k akci

Jako lze zacházet s jadernou energii v dobrém, špatném, nebo ji raději nevyužít vůbec, obdobně tak lze využít nebo zneužít téměř jakoukoliv schopnost, ať už jsou to inženýrské znalosti nebo prostá řeč. Mírou své snahy o informovanost sice můžeme částečně ovlivnit, kde končí náš vědomý pocit odpovědnosti za naší práci. Ovšem kde končí reálná odpovědnost, rozhodují objektivnější skutečnosti, které nás většinou dostihnou, ať už přímo (opovržením či odsouzením okolí), či nepřímo (nechuť do práce, demotivace, vyhoření).

Jak takové situaci předcházet? Jak ten vědomý pocit posunout co nejvíce na objektivní úroveň? Klíčem k tomu je informovanost a kritické myšlení. Nikdy není na škodu si ověřit, jaké jsou následky naší činnosti nebo co jí předchází... krok po kroku až na samý počátek nebo konec. Může to jednak mile překvapit. Ale lze i zjistit opak, tady už záleží na odvaze každého pohlédnout pravdě do očí, kde nedostatek této odvahy bývá stopkou pro další posun.

Příklad:
Porovnej si motivaci práce na následujících technologiích... vertikální zemědělství a hydroponie s navrhováním mučících nástrojů.
Třeba vstřikování plastů je zajímavá práce, ale chtěli byste designovat věci jako mulcová zábrana, aby mléčný průmyslník měl větší ziskovost?
Automatizace montážních linek je také zajímavá, ale co tyto sběrače nebo demontážní linky? Sami cítíte, že zaprodat se pro něco takového jen skrze touhu pracovat s nabušenými technologiemi si žádá velké sebezapření, pokud nemáte vymytý mozek tím, že jíst maso se prostě musí. Zajímavý jev je, že často Ti, co v takových provozech pracují a nepodaří se jim vytěsnit a utlumit jisté přirozené pochody v mozku, ten sortiment přestávají kupovat a konzumovat. Ale u produktů z jinych odvětví, kde se dějí podobné věci, jim to už problém nedělá. Opět je to o odvaze k poznání.

Nedodržujme slepě nesmyslné předpisy či zažitá dogmata, která jsou v rozporu s etickým jednáním. Jak řekl kdysi Martin Luther King... "Je morální povinnost porušovat amorální zákony". Seberme odvahu a upozorněme na nedostatky, navrhujme systémovou změnu. Ověřme si, že naše rozhodnutí je skutečně svobodná volba pro všechny zúčastněné, nikoliv jen sobecká libovůle.

Co lze dělat jako student?

Překvapivě celkem dost. Samozřejmě je zde zatím omezená možnost "tvorby" (alespoň v inženýrské oblasti). Ale to neznamená, že způsob Tvého života do systému nijak nepřispívá.

KEEP OPEN MIND
Jako malé děti jsme neměli utvořen názor téměř na nic. Čím více informací s postupem věku získáváme (výchovou, vzděláním, z médií), tím se nám i ztěžuje možnost názory na dané téma měnit. Pokud se do takové situace dostanete, nastává v mozku jev zvaný kognitivní disonance. Znalost tohoto fenoménu vám dovolí pochopit vaše myšlenkové procesy. A už samotné vědomí toho, že něco takového existuje, vám umožní snadno se svou myslí pracovat tak, abyste byli schopni se rozhodovat opravdu pragmaticky. Technické vzdělání samo o sobě tomu totiž předpoklad v žádném případě nedává. I zde se velice často najdou dogmata na úrovni náboženství.

Umění vystoupit z davu
Zde je nutné si uvědomit, že člověk, vychovaný v naší společnosti, se chová především jako tvor sociální, nikoliv racionální. Jednoduše jedná podle toho, jak se od něj očekává od okolí, nikoliv tak, jak si myslí, že by to bylo správné. Klíčem pro racionální jednání je schopnost vystoupit z komfortní zóny. To začíná třeba tím, že se na veřejnosti jste schopni zastat někoho, na kom je pácháno bezpráví, bez ohledu na přihlížející nebo čekání, že někdo jiný pomůže (tzv."efekt přihlížejícího").

Zde mohou mít výhodu kupodivu ti, co třeba v kolektivu na střední škole stáli nějak mimo. Ti často ani nemuseli vystupovat z davu, protože z něj třeba už byli vyřazeni nějakým "vůdcem třídní smečky", který se je snažil používat jako nástroj na potvrzení svého statusu. Ať už se svým jednáním odmítali socializovat nebo jim to bylo znemožněno, tito jedinci mají daleko lepší předpoklady jednat navzdory odporu okolí. Ti, co si nikdy nebyli schopni odpostit pivo s kamarády či spolužáky, ač to nebylo vhodné, jsou ukázkový "sociální" případ. Každoopádně vědomí toho je opět 1. krok ke změně. (více v článku Proč je někdo svině a někdo hrdina?).

Spotřeba
Připadá Ti "spotřeba" jako slabý nástroj? Ve společnosti založené na spotřebě??? "Konzumní společnost" není ani dobrý ani špatný jev. Je to prostě součást dnešní reality. Právě "spotřeba" rozhoduje z velké části o tom, co se bude "tvořit" (nikoliv v rámci pětiletek, či 4-letých volebních období, ale v rámci roků, měsíců, týdnů). Tedy jako spotřebitel právě v této chvíli ovlivňuješ, jaké pracovní pozice pro Tebe budou k dispozici v budoucnu. Váha hlasu ve volbách je pomíjivá proti tomu, jak svou spotřebou hlasuješ každý den v obchodech. Nejčastěji spotřebovávaným zbožím jsou potraviny. Staň se samostatně myslícím "zodpovědným spotřebitelem", který si je vědom své moci. Pokud to zvládneš, zcela jistě se v budoucnu staneš "zodpovědným tvůrcem", pro kterého nebude velký problém nejen dodržet absolventský slib ale povýšit ho na daleko vyšší stupeň odpovědnosti za své činy.


Děkuji moc za přečtení těchto řádků.
Administrátor FSI Fóra

Kde začít?
Může to být zhlédnutí dokumentů hnutí jako The Zeitgeist Movement nebo The Venus Project.
České fórum sjednocující tyto aktivity je ZDE.

Jak se v tomto světě jednoduše orientovat?
Osvědčeným nástrojem na rozlišení dobra a zla je tzv. Zlaté pravidlo:

nebo ještě výstižněji:

Genialita tohoto spojení spočívá v tom, že nevybízí ani k pacifismu ani k násilí. Nezapomínejme na to, že když někdo toto pravidlo porušuje, vzdává se práva, aby tak bylo jednáno s ním.
Zamčeno